PRODUKTER 

PAKNINGER

Fiberpakninger, Type : KLINGERSIL C-4430 plus

Anvendelse: Vand, benzin, olie, damp, gasser, opløsningsmidler, middelstærke syrer m.m.
* Et af markedets bedste og stærkeste all-round materialer som tåler et højt fladetryk og som er særdeles modstandsdygtig.
overfor varmepåvirkning. Til trods for denne styrke har materialet en god tilpasningsevne.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.

Fiberpakninger, Type : KLINGERSIL C-4400

Anvendelse: Olie, vand, damp, gasser, saltopløsninger, brændstoffer, organiske og inorganiske syrer, smøremidler og kølemidler.
* Markedets første asbestfri pakningsmateriale og ubetinget det materiale, som har de fleste referencer på verdensplan.
* Et højtryksmateriale til bred industriel anvendelse.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.

Fiberpakninger, Type : KLINGERSIL C-4324

Anvendelse: Væsker og damp ved lavere tryk og temperatur, god bestandighed overfor vand og olie, høj gastæthed.
* Et stærkt men prisbilligt kvalitets materiale til bred industriel anvendelse.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.

Fiberpakninger, Type : KLINGERSIL C-4500

Anvendelse: Kulbrinte, stærkt alkaliske medier, overhedet damp og mange gasarter.
* Et af markedets førende pakningsmaterialer med særlig god varmeresistens samt resistens overfor stærkt alkaliske medierog damp.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.

Fiberpakninger, Type : KLINGERSIL C-4509

Anvendelse: Kulbrinte, stærkt alkaliske medier, overhedet damp. Særligt velegnet til dampsystemer, hvor der ønskesen pakning med høj integritet.
* Dette materiale er forsynet med et strækmetal indlæg og er i stand til at modstå et højt stressniveau samt kraftigt boltestress.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.

Fiberpakninger, Type : KLINGERSIL C-8200

Anvendelse: Bredt spekter af kemikalier inkl. mange syrer, alkalier, olier og brændstoffer.
* Speciel kvalitet for syrer.
* Resistent overfor svovlsyre og flusssyre.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.

Fiberpakninger, Type : KLINGERtop-sil-ML1

Anvendelse: Olier, vand, damp, gasser, saltopløsninger, brændstoffer, alkoholer, moderate org. og uorganiske syrer,kulbrinte, smøremidler, kølemidler og fødevare industri.
* Revolutionerende kombination af syntetiske fibre og forskellige elastomerer bundet sammen i en Multi-Lag struktur.
* Et godt alternativ til tidl. asbestfiber materialer.
* Forlænget levetid og mindre lækage trods høje temperaturer. Højere restfleksibilitet, udsat ældning, mindre deformation,høj tilladelig belastning.
* Leveres i plader samt som udstandsede pakninger på mål.
* Patentanmeldt.